Image Alt

Politika privatnosti

 / Politika privatnosti

Politika privatnosti

Datum poslednje revizije: 01.12.2020.

Naš sajt www.onlineizlozbapasa.rs (u nastavku vebsajt) poštuje Vašu privatnost i posvećen je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite. Smatramo da je važno da znate kako se ophodimo sa informacijama o Vama koje nam dostavljate korišćenjem ovog sajta te bismo želeli da Vas upoznamo sa sledećim principima kojima je uređena naša politika privatnosti. Molimo Vas da pročitate Politiku privatnosti koju navodimo ispod, da biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate i kako ih možemo koristiti i štititi u budućnosti. Prijavom na naš sajt, www.onlineizlozbapasa.rs , pristajete na pružanje, upotrebu i prenošenje informacija o Vama pod uslovima ove politike. Ukoliko ne želite da o Vama prikupljamo navedene vrste podataka, ili se ne slažete s nekim drugim delom ove izjave molimo Vas nemojte koristiti internet stranu www.onlineizlozbapasa.rs.

Zaboravili ste lozinku za pristup

Ukoliko ste zaboravili lozinku za pristup Vašem nalogu, dovoljno je da unesete Vaš mail u polje predvideno za to kada kliknete na link “Zaboravili ste lozinku” i odmah ćemo Vam proslediti Vaše podatke za prijavu. Sledite jednostavna uputstva u mailu za promenu lozinke. Ako želite da nas kontaktirate to možete učiniti slanjem e-maila na onlineizlozbapasa@gmail.com ili na broj 0649445541

Politika zaštite podataka o ličnosti

Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br97/08). Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni, osim za potrebe vođenja krivicnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom. Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja ili svake druge zloupotrebe.
Prikupljene informacije se ne daju na uvid, niti se razmenjuju s drugim organizacijama koje su izvan sistema pripreme i uređivanja sajta, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Vas uključujući i narušavanje Vaše privatnosti.
Prikupljanje informacija
Na nekim delovima našeg sajta, kao što je recimo prijava ili dodadavanje fotografija, moramo tražiti lične informacije o Vama kako bi Vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite. Ovo činimo putem upotrebe onlajn formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, ili imejl adresu. Od Vas nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne ili nema opravdanog razloga da ih date da biste dobili uslugu koju ste zatražili. Takođe, vaši e-mailovi i pitanja koja nam šaljete takođe mogu sadržati informacije o Vama. Kada posetite naš sajt možete nam ostaviti neke podatke i informacije a da niste svesni toga. Na primer, u cilju poboljšavanja i prilagođavanja internet prezentacije vašim potrebama, sakupljamo od Vas podatke koji nisu lične prirode, npr. podatke o vrsti programa za pretraživanje, operativnom sistemu i stranicama koje ste posetili. Koristimo dokumente „cookies“ i druge Internet tehnologije za održavanje naše prezentacije na internetu i programe u vezi sa elektronskom poštom. Ne koristimo ove tehnologije da bismo sakupljali ili cuvali Vaše lične podatke. (Saznajte više o tome u odeljku Cookies na našim stranama)

Korišćenje fotografija

U cilju održavanja online izložbe pasa, sajt prikuplja fotografije koje ste Vi poslali i odobrili i koristi ih iskljucivo u svrhu takmičenja. Dodavanjem fotografija odričete se autorskih prava! Organizator izložbe ima pravo da na svaku dodatu fotografiju stavi logo kao watermark (vodeni žig) u svrhu promovisanja sponzora I organizatora takmičenja koji su omogućili odrzavanje izložbe. Sponzori i organizatori mogu dalje koristiti fotografije u cilju daljeg online reklamiranja.

Foto materijal drugih autora

Zbog nemogućnosti provere autentičnosti autora fotografije, onlineizlozbapasa.rs ne može da odgovara za verodostojnost autora fotografije kao ni u slučaju eventualnog kršenja autorskih prava na fotografijama. Sva odgovornost za fotografije pripada isključivo autorima fotografije ili onima koji su je poslali. Mi fotografije postavljamo sa dobrom namerom i sa pretpostavkom da su oni koji fotografije šalju i stvarni autori.

U slučaju da primetite fotografiju za koju znate da je zaštićena autorskim pravom ili da je autor fotografije pogrešno potpisan, molimo vas da nam se javite na adresu onlineizlozbapasa@gmail.com kako bi preduzeli neophodne korake u ispravljanju greške.

onlineizlozbapasa.rs ne postaje vlasnik objavljenih fotografija, ali zadržava pravo korišćenja fotografija na portalu.

Glasanje

Radi kvalifikacije učesnika u naredni krug takmičenja, prvi krug glasanja biće održan na sajtu www.onlineizlozbapasa.rs. Za potrebe glasanja sajt od korisnika (učesnika ili glasača) prikuplja e-mail i IP adresu radi identifikacije glasova. Za prvi krug glasanja moguće je glasati samo iz zemalja bivše Jugoslavije ( iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Severne Makedonije). Svi glasovi čije IP adrese nisu sa teritorije ovih zemalja neće biti uzeti u obzir! Strogo je zabranjeno korišćenje Proxy i VPN servera u svrhu izmena IP adrese i prikupljanja glasova na nelegitiman i nelegalan način. Takav prekršaj ili nepravilnosti u vezi istih može da bude osnov za oduzimanje glasova. Provera glasova se vrši svakodnevno i svaki nevažeći glas će biti obrisan.

Upotreba sakupljenih informacija

Kada posetite naš sajt, informacije o nazivu domena koje dobijemo ne koriste se kako bismo Vas lično identifikovali. Na osnovu te i drugih informacija merimo broj poseta našem sajtu, prosečno vreme provedeno na sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije koristimo isključivo da bismo izmerili frekvenciju upotrebe našeg sajta i unapredili njegov sadržaj.
Ukoliko nam sami pošaljete svoje licne podatke, ovlastili ste nas da te podatke obradimo kako bi ih www.onlineizlozbapasa.rs upotrebljavao za poboljšanje usluga (na primer: slanjem informacija o takmicenju u vidu newsletter-a u cilju obaveštavanja vezano za dalje takmičenje). U slučaju kada tražimo druge lične informacije, kao što su vaše ime, prezime, adresa i mesto stanovanja, broj telefona i e-mail adresa, tražićemo Vaš pristanak (npr. ličnim kontaktom ili putem mail-a), za korišćenje i slanje nagrada ukoliko istu i osvojite. Informacije koje nam Vi date ili do kojih dođemo putem ovog sajta, koristićemo isključivo u svrhu obaveštavanja o osvojenim nagradama, načinu preuzimanja ili za slanje istih na kucnu adresu.

Otkrivanje informacija

Informacije koje podelite sa nama, skladište se u nasoj bazi podataka i njima mogu pristupati iskljucivo administrator sajta i druga povezana lica u okviru naše organizacije i mogu se koristiti za svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti objedinjene informacije o upotrebi našeg sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani, sem u slučajevima kada to zakon nalaže, nećemo na bilo koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez Vašeg prethodnog odobrenja.

Bezbednost

Mi primenjujemo stroge mere fizičke, elektronske i administrativne zaštite u cilju zaštite informacije o Vama od pristupa neovlašcenih osoba i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja kako onlajn tako i oflajn. Mi ćemo čuvati informacije o Vama u roku kako to zakon nalaže ili u razumnom roku u slučaju da to zakon ne reguliše. Sajt je obavezan da obezbedi bezbednost ličnih podataka koje obrađuje. U cilju sprečavanja neovlašcenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbedivanja odgovarajuceg korišcenja ličnih podataka, sajt je usvojio odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitio i obezbedio lične podatke koje obrađuje. sajt nastoji da zaštiti privatnost ličnih podataka koje obrađuje i slučajno otkrivanje je malo verovatno. U slučaju takvog neplasnkog otkrivanja, sajt ce preduzeti sve korake kako bi ograničio i ispravio otkrivanje podataka.

Deca

www.onlineizlobapasa.rs savetuje roditelje i korisnike da poduče decu o sigurnom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Sajt ne želi i nema nameru da prikuplja lične podatke maloletnih lica. Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletni korisnici koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Drugi vebsajtovi

Naš vebsajt može sadržati linkove za druge vebsajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici zaštite privatnosti. Ukoliko pristupite drugim sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih sajtova mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Promena podataka

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa našim prikupljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem Vaših ličnih informacija ili bilo kakva pitanja u vezi sa politikom zaštite privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail adresu onlineizlozbaapasa.rs ili uz pomoć kontakt podataka koji se nalaze u footeru našeg sajta ili na kontakt strani. Dobrodošla su sva Vaša pitanja i predlozi.
Izmena politike privatnosti
Svako korišćenje sajta podložno je uslovima i pravilima opisanim na ovoj stranici. Sadržaj izjave o privatnosti sajta možemo promeniti u bilo koje vreme bez prethodne najave i saglasnosti korisnika. Molimo Vas da periodično proveravate sadržaj ove stranice kako bi bili informisani o svim promenama. Svaka promena izjave o privatnosti sajta biće objavljena na ovoj stranici i važi od momenta objavljivanja.